Välj en bra plats att placering för säljbordet, en plats där många besökare passerar och har möjlighet att stanna upp och köpa lotterihjälmar.